“Olhos nos Olhos“ – Maria Bethania

30 Novembro 1976