“You´re Sixteen“ – Ringo Starr

10 Agosto 1974

 

ringo-starr-306872-1-402